اتو بخار پارس خزر با کف دیاموند-سرامیک مدلSL-DS501